Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
  • p2.jpg
  • p3.jpg
  • p4.jpg
ພິທີເຊັນບົດບັດທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ບໍລິສັດ ປະຕູໄຊ Professional Training Center

ພິທີເຊັນບົດບັດທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ແລະ ຮ້ານ ອາຫານປະຕູໄຊກາເຟ ຄັ້ງວັນທີ 20 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ     ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່າ

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018(ຊຸດ​ທີ 2)

ຜົນການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ ເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018 (ຊຸດທີ 2) - ຜົນການສອບເສັງທຸກສາຂາ ວິຊາ: ຄິກເພືອເບີງຜົນການສອບເສັງ - ຜົນການສຳພາດເຂົ້າຮຽນ (9+3): ຄິກເພືອເບີງ ຜົນການສຳພາດ - ຜົນການສຳພາດເຂົ້າຮຽນ (9+3)2: ຄິກເພືອເບີງ ຜົນການສຳພາດ - ຜົນການສຳພາດເຂົ້າຮຽນ (12+2): ຄ

ຜົນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ນິກ​ປາກ​ປ່າ​ສັກ ສົກ​ຮຽນ 2017-2018 (9+3)

- ຜົນການສຳພາດຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018 (9+3): ເບີງຜົນສຳພາດຄັດເລືອກ  

ຜົນ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ເຂົ້າຮຽນ​ທີ່ ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ນິກ​ປາກ​ປ່າ​ສັກ ສົກ​ຮຽນ 2017-2018

ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018 - ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ - ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ - ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ - ສາຂາວິຊາ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ - ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ - ສາຂາວິຊາ: ການບັນຊີ - ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ - ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ

ແຜນ​ທີ່​ຈຸດ​ສອບ​ເສັງ​ເຂົ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຕັກ​ນິກ​ປກ​ປ່າ​ສັກ ສົກ​ຮຽນ 17-18

ແຜນຜັງຈຸດສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018, ຄັ້ງວັນທີ 19/08/2017

ເປີດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃໝ່ສົກ​ຮຽນ 2017-2018

ເປີດຮັບນັກຮຽນໃໝ່ສົກຮຽນ 2017-2018   ລາຍລະອຽດລຸມນີ້:

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊາຍ ວັນທີ 31/12/2016

  ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຊາຍ ວັນທີ 31/12/2016 ທີເດີນ ກູດໄລຟ (Good Life) ທີມທີ່ເຂົ້າຮວມການແຂ່ງຂັນມີ: ທີມ ພາກວິຊາໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕນິກ 2  ພົບກັບທີມ  ພາກວິຊາໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ ຜົນການແຂ່ງຂັນປະກົດວ່າ ທີມພາກວິຊາໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຼນິກ 2 ເອົາຊະນະ ທີມພາກວິຊາ ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ ໄປຢ່າງຂາດລ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ (ຊຸດທີ 3)

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ3) - ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ - ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ - ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ,ເລຂານຸການ.ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ - ສາຂາວິຊາ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ - ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ - ສາຂາວິຊາ: ກາ

ພິທີສະຫຼອງວັນຄູ 7 ຕຸລາ 2106 ຄົບຮອບ 22 ປີ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໄດ້ຈັດ  ພິທີສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 22 ປີ ຂື້ນທີຫ້ອງປະຊຸມຂອງວິທະຍາໄລ  ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ດາວອນ ພະຈັນທະວົງ ປະທານສະພາທີປຶກສາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ທ່ານ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະ ແລ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 2)

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 2) - ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ - ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ - ສາຂາວິຊາ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ - ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ - ສາຂາວິຊາ: ການບັນຊີ - ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ - ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງ

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 1)

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 (ຊຸດທີ 1) - ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ - ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ - ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ - ສາຂາວິຊາ: ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ - ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ - ສາຂາວິຊາ: ການບັນຊີ - ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸກາ

ແຜນທີ່ສູນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2016-2017

ແຜນທີ່ສູນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກປກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2016-2017    

ພິທີມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2015-2016 ຄັ້ງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2016

  ພິທີມອບໃບປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກປະຈຳສົກຮຽນ 2015-2016 ຈັດຂື້ນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2016 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອະຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ດາວອນ ພະຈ

ເປີດຮັບນັກຮຽນໃໝ່ສົກຮຽນ 2016-2017

ເປີດຮັບນັກຮຽນໃໝ່ສົກຮຽນ 2016-2017 ລາຍລະອຽດຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ:

ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ

   ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຈຳນວນ 158 ຄົນ, ຍິງ 58 ຄົນ ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ ໃນວັນທີ 23-24 ມີຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງສະຫາຍ ສາຍຄຳ ພັນທະວົງ ຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ຜູ້ອຳນວຍ

​ຮູບ​ພາບ​​ກິດ​ຈະ​ກຳຫລ້າ​ສຸດ
ຮູບ​ພາບ​ໄປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ແຂວງວຽງ​ຈັນ

...

ພາບ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຮຽນ​ການ​ທະ​ຫານ​ຊຸດ​ທີ 33

...

ພາບ​ເປີດ​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ສິ​ລະ​ປະ ສົກ​ຮຽນ2016-2017

...

Video